Sessies

Intakesessie
Kosteloos en vrijblijvend. Hierin maken we kennis met elkaar en spreken we onze wederzijdse verwachtingen uit.

Sessie
Een sessie duurt 1,5 uur en een gemiddeld traject ongeveer 4 – 6 sessies, Dit kan ook korter of langer zijn, maar dit is nooit een verrassing. We maken van tevoren afspraken en evalueren die tussendoor. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Opfrissessie
Is een traject afgerond, dan kun je meestal wel even vooruit. Vaak is het echter prettig om na een paar maanden of een half jaar nog een keer terug te komen. Even weer scherpstellen, de successen aanstippen, de hobbeltjes goed in het vizier zetten.

Het Cadeautje
€ 25,- voor een sessie van een uur. Geef dit aan iemand die je lief is, die alles al lijkt te hebben, of die het volgens jou nodig heeft. Dat kan natuurlijk ook jijzelf zijn! Je ontvangt Het Cadeautje in een mooie geschenkverpakking thuis. (Per persoon één Cadeautje per jaar.)

Vergoedingen

PGB-budget
De kosten voor de sessies kunnen soms vanuit het PGB (persoonsgebonden budget) gefinancierd worden.

Belastingaftrek
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Er is een drempel van € 250,-. Bijna alle kosten voor loopbaancoaching zijn aftrekbaar, alleen je reiskosten niet.
Voor ondernemers geldt dat coaching aftrekbaar is voor inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Ontwikkelbudget werkgever
(Bijna) iedere werkgever heeft budget beschikbaar voor ontwikkeling van personeel. Als werknemer kun je hier aanspraak op maken. Je kunt dit besteden aan een opleiding, maar ook een coachtraject. Over het algemeen zijn de kosten van een coachtraject veel lager dan die van een opleiding. Bovendien is een coachtraject maatwerk en wordt als breed effectief ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of de HR afdeling. In de CAO van jouw organisatie staan waarschijnlijk mogelijkheden als uren inzetten en het delen van de kosten.

Arbodienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem hiervoor contact op met je bedrijfsarts of de Arbodienst.

UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.